AVP SR je partnerom významného projektu pre detičky.

Aliancia výživových poradcov SR je partnerom významného projektu pre detičky.

Celoštátny projekt PESTRÁ STRAVA štartuje už aj na Slovensku!

Nezisková organizácia – Aliancia výživových poradcov Slovenska (AVP SR) sa stala oficiálnym partnerom  projektu pod názvom: „Pestrá strava,“ ktorý už štvrtým rokom úspešne prebieha na základných školách v Českej republike. Po vynikajúcich výsledkoch sa organizátori rozhodli, že projekt zameraný na zdravú výživu a stravovacie návyky detí, prinesú aj na Slovensko.

28. septembra 2017 sa uskutočnila tlačová konferencia za účasti všetkých významných slovenských médií s cieľom informovať o tomto významnom celoštátnom projekte. Jeho cieľom je prostredníctvom kvalifikovaných výživových poradcov odporučiť a zaradiť do školských jedální a bufetov kvalitné potraviny a pokrmy bez zbytočnej chémie a zábavnou formou tak meniť stravovacie návyky detí. K neustále narastajúcej obezite a jej výrazným dopadom na zdravie detí, ale aj dospelej populácie sa vyjadrila priamo predsedkyňa obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti – MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., ktorá prišla rovnako podporiť a oceňuje spustenie projektu „Pestrá strava“ na Slovensku.

Do tohto projektu má možnosť zapojiť sa každá základná škola na Slovensku a zároveň každý nutričný či výživový poradca alebo terapeut, ktorí sa tak môžu podieľať na zlepšení celkového zdravia slovenskej populácie a predovšetkým detí. Prostredníctvom nutričných a výživových mentorov sa deti naučia zdravším návykom v oblasti stravovania a celkovo zdravej výživy a životného štýlu. Budú sa môcť hravou formou naučiť rozpoznávať kvalitné potraviny, teda potraviny, ktoré neobsahujú zbytočnú chémiu ako napríklad rôzne konzervanty, umelé sladidlá, farbivá a glutaman. Tieto, ale aj veľa iných by kvalitné potraviny pre deti jednoducho nemali obsahovať.

Viac o projekte sa dozviete tu: Projekt Pestrá strava