Celoštátny projekt pestrá strava štartuje na Slovensku

CELOŠTÁTNY PROJEKT PESTRÁ STRAVA ŠTARTUJE NA SLOVENSKU

Celoštátny projekt zameraný na základné školy začína 1. ročník na Slovensku.

   

Cieľom projektu Pestrá strava, ktorý už 4. rokom funguje v Českej republike, je odporučiť a zaradiť kvalitné potraviny a pokrmy bez zbytočnej chémie do školských jedální a bufetov a zábavnou formou meniť stravovacie návyky detí. Zbytočnou chémiou rozumieme konzervanty, umelé sladidlá, farbivá a glutaman, teda látky, ktoré by kvalitné potraviny pre deti nemali obsahovať.

Projekt má ambíciu naučiť deti orientovať sa v ponuke potravín a aktívne ich zapojiť do procesu prípravy jedla. Výsledkom je aktivita, ktorá ich baví a prináša konkrétne výsledky – deťom jedlo chutí, desiate sú zahrnuté do ponuky jedální alebo bufetov a dieťa túto informáciu odovzdáva rodine (konkrétne recepty).

Projekt Pestrá strava vychádza zo skúseností získaných v priebehu troch rokov v Českej republike. Tam sa do projektu zapojilo cez 200 škôl, prvé projektové dni mali možnosť vyskúšať si koncom školského roku aj tri školy v Bratislave. Aktivity projektu môžu využiť školy v rôznych regiónoch Slovenska, kde má projekt svojich zástupcov, akreditovaných a skúsených výživových a nutričných terapeutov a poradcov.

 

Projekt Pestrá strava bez zbytočnej chémie má i tento rok generálneho partnera METRO Cash & Carry SK, ďalšími partnermi sú: Aliancia výživových poradcov SR (AVP SR), projekt sportanalytik.sk a zdravyzivka.sk. Mediálnym partnerom sa stal časopis Zdravie.

 

AKO PESTRÁ STRAVA BEZ ZBYTOČNEJ CHÉMIE FUNGUJE?

Projekt pestrá strava funguje prostredníctvom siete výživových poradcov (akreditovaní MŠMT) a nutričných terapeutov. Títo odborníci komunikujú so školami v krajoch, kde sami žijú a majú svoje poradne. Sú dôkladne preškolení, pracujú podľa jednotnej metodiky, s jednotnými prezentáciami a informáciami. Výživoví odborníci v školách organizujú prednášky, besedy pre rodičov i učiteľov, ale tiež hry pre deti. Mnohí poskytujú v školách pravidelné konzultácie pre deti a ich rodičov, školy tak nemajú iba školského psychológa, ale tiež svojho výživového odborníka. Jedná sa o aktivity prevyšujúce rámec činností bežne ponúkané školami. Najčastejšou a najžiadanejšou aktivitou v školách, ktorú projekt Pestrá strava bez zbytočnej chémie poskytuje, sú Projektové dni – výroba desiat podľa odporúčaných receptov. Jedná sa o 4-hodinový proces prebiehajúci v rámci školského vyučovania, kedy deti v maximálnom počte 30 vyrábajú po skupinách (5-6 detí) rôzne recepty, na ne potom kreslia reklamu, píšu zloženie, vymýšľajú názov a finálne prezentujú svoju originálnu desiatu ostatným. Na Slovensku deti touto činnosťou bude sprevádzať postavička Zdravýživka, ktorá zábavnou formou oživí metodiku. Vo väčšine prípadov prebiehajú projektové dni v školských jedálňach, teda i kuchárky alebo vedúce školských jedální majú možnosť desiate ochutnať a zaradiť ich do ponuky jedál. Aktivita končí ochutnávkou, deti dostanú diplomy, varechy a hlavne recepty domov – aby túto informáciu mohli zdieľať s rodinou a skúsiť pripraviť rovnakú desiatu i doma.

Po trojročnom pôsobení vidíme v Čechách konkrétne pozitívne zmeny, zo škôl miznú automaty, vedúce školských jedální alebo prenajímatelia jedální sa čím ďalej častejšie prichádzajú radiť s našimi ľuďmi, aké desiate by mali ponúkať alebo na aký sortiment sa zamerať – týka sa to potravín i nápojov“, potvrdzuje zakladateľka projektu Ivana Bednářová Častvajová. „Budeme veľmi radi, keď budeme mať rovnaký úspech aj na Slovensku. Počet obéznych detí narastá, síce vieme, že všetko sa začína a končí s rodinou, avšak  škola je ideálne prostredie, kde deťom môžeme ukázať, že stravovať sa dá aj inak.“

Projekt Pestrá strava upozorňuje na vhodné potraviny, ktoré by mali mať miesto nielen v školách, ale i v rodinách – ideálne čerstvé – bez konzervantov, umelých farbív, sladidiel a glutamanu. Zdôrazňuje pestrosť a sezónnosť, použitia miestnych kvalitných potravín, ktoré obsahujú dôležité nutričné látky.

Vďaka individuálnemu a dlhodobému prístupu výživových odborníkov sa nielen deti, ale aj ich rodičia, pedagógovia a pracovníci školských jedálni dozvedia viac informácií o vyváženej strave a výbere kvalitných surovín, alebo tiež to, že asi 30 – 35 % energetického príjmu by malo byť prijaté z tukov, že potreba bielkovín sa mení s vekom, priemerne je to cca 0,9 g bielkovín na 1 kg ideálnej telesnej hmotnosti denne. Sacharidy majú pokrývať asi 50% dennej potreby energie, predovšetkým vo forme polysacharidov. Najviac 20 % celkovej energie má byť prijaté vo forme cukrov, European Food Safety Authority. (2010).

Okrem nevyhnutnej základnej teórie projekt zdôrazňuje nutnosť pestrej stravy, najlepšie zo sezónnych miestnych potravín, nakoľko to napomáha k vyváženosti a pokrytiu všetkých nevyhnutných nutrientov. Podľa manažérky projektu Strava bez zbytočnej chémie Ivany Bednářovej medzi najčastejšie chýbajúce minerálne látky a vitamíny u žiakov na 1. stupni patrí vápnik, jód, zinok, vitamín D. Na 2. stupni potom nedostatok vápniku, vitamínu C, železa a jódu. Dôsledky nesprávnej výživy v tomto veku môžu dlhodobo alebo i trvale poškodiť zdravie našich detí.

Ivana Bednářová vidí nedostatky vo výžive českých i slovenských detí hlavne v nepravidelnom príjme potravy, kedy deti vynechávajú raňajky, desiatu, zanedbajú obed v jedálni,  a potom to doháňajú večer nevhodnými potravinami. Ďalším problémom je  nevhodné zloženie jedálnička, kedy školáci konzumujú nadmerne energeticky bohaté a nutrične ochudobnené potraviny (vysmážané jedlá, chipsy, tučné pochutiny, sladené nápoje, cukrovinky…) a naopak v nedostatočnom množstve prijímajú čerstvé ovocie, zeleninu a ryby.  V rámci iniciatívy CEFF (Certified E-Friendly Food), ktorá certifikuje potraviny BEZ ZBYTOČNEJ CHÉMIE zdôrazňuje, že je dôležitý i výber medzi zameniteľnými potravinami podľa ich detailného zloženia a spôsobu výroby. Odporúča vyhnúť sa potravinám obsahujúcim konzervanty, umelé farbivá, sladidlá a glutamany (označované E kódmi).

Partnerom projektu je projekt sportanalytik (www.sportanalytik.sk), zameraný na športové aktivity deti. Týmto spojením chce upozorniť na dôležitosť športu v živote dieťaťa, ale i dospelých. „Deťom i dospelým opakujeme, že len správne stravovanie nefunguje, že sa tiež musia pravidelne hýbať. Funguje to samozrejme aj naopak šport bez vhodnej výživy nezmôže príliš,“ dodává Bednářová.

 „Je nám veľkým potešením, že môžeme byť súčasťou tohto projektu zameraného na zdravé stravovacie návyky detí v školských jedálňach. Hlavným cieľom AVP SR v tomto projekte je edukácia školopovinných detí v oblasti zdravej výživy a správnych stravovacích návykov, ktorá bude prebiehať pod vedením kvalifikovaných výživových poradcov – členov AVP SR. Výživoví poradcovia majú za úlohu odovzdávať deťom dôležité informácie v oblasti zdravej výživy, životného štýlu a naučiť ich, ako sa správne stravovať, aké potraviny zaraďovať do svojho jedálnička a naopak, ktorým potravinám je dobré sa radšej vyhnúť. Tento projekt vnímame ako prevenciu zníženia nadváhy a obezity nielen u dospelých, ale už i u malých detí a s tým spojených civilizačných ochorení, ktoré vznikajú v ich dôsledku. Projekt Pestrá strava je zameraný na zlepšenie celkového zdravia slovenskej populácie,“ hovorí PhDr. Iveta Nemcová, MBA, zakladateľka a prezidentka Aliancie výživových poradcov SR.