2. ročník Konferencie výživových poradcov

Masarykovej univerzity v Brne už 2. ročník odbornej Konferencie výživových poradcov.

Konferencia bude venovaná významu ľudskej mikrobioty (predtým mikrobiom) a jej vplyvu na trávenie, fyzické a duševné zdravie. Jej hlavným cieľom je ukázať, ako sa dá vhodnou skladbou výživy, využitím suplementácie a ďalších postupov pozitívne ovplyvniť trávenie, zdravie a kondíciu našich klientov a oboznámiť poslucháčov s najnovšími poznatkami v tejto oblasti, ktoré isto využijú aj vo svojej výživovo-poradenskej praxi.  

Na konferencii vystúpia skúsení odborníci v oblasti výživového poradenstva a zdravotnej prevencie. 

Program a ďalšie informácie nájdete tu:

http://aliancevyziva.cz/aktuality/konference-avp/