Pohybovo-aktívny životný štýl namierený proti stresu zvyšuje imunitu proti COVID-19

Prihláška

Pohybovo-aktívny životný štýl namierený
proti stresu zvyšuje imunitu proti COVID-19

Termín: 04.03.2021  18:00 – 20:00 ONLINE FORMA
Cena: 20,- EUR
Cena pre členov AVP SR a AVP ČR: 15,- EUR
Cena pre poradcov NUTRI FOOD PLAN: 10,- EUR

Platba:

Platbu prosím uhraďte prevodom na účet: SK59 0200 0000 0038 7698 9654
Do poznámky pre príjemca je potrebne uviesť Vaše meno a dátum kurzu.

Prednášajúci: Ing. Ivan Mach, CSc. – zakladateľ Aliancie výživových poradcov ČR a súdny znalec v oblasti výživy.

Obsah webináru:

Imunita musí, hoci vždy na vyššej úrovni ako patogenita (pôsobiacia zvonka aj zvnútra organizmu, ako napr. chronický zápal a pod.), aby nedochádzalo k jej oslabeniu v prospech patogénnych vplyvov. Cieľom účinnej obranyschopnosti je, aby imunita skutočne mala očakávania, teda ochrannú funkciu, ktorú označujeme aj ako odolnosť. Náš imunitný systém pôsobí proti svojim narušiteľom ako vírusom protektívne (obraňujúco) len vtedy, ak nie je vážne narušený, napr. pôsobením silných imunosupresívnych faktorov, ako sú napr. stresové hormóny. Tie sa uvoľňujú pri strese z nezvládnuteľnej fyzickej či psychickej záťaže.

Imunitnému systému však musíme vedome a z presvedčenia vytvárať podmienky, aby takto pôsobil, a to cieleným posilňovaním proimunitných faktorov, ako sú vyvážená strava, redukcia stresu a pohybová aktivita. Náplňou preventívnej imunológie by mala byť optimalizácia týchto faktorov a vytváranie individuálnych protokolov preventívnych opatrení na posilnenie imunity, napr. proti COVID19, podľa vekových skupín (dojčatá, batoľatá, deti, dorast, dospelí pracujúci, manažéri, dôchodcovia a pod.) a podľa úrovne ich vrodenej a získanej imunity.

V našom webinári sa zameriame na faktor komplexného pohybu (vrátane dýchania a adaptácie na pohybovú záťaž), o ktorom je preukázané, že významne posilňuje imunitný systém a znižuje pravdepodobnosť ochorenia alebo eliminuje jeho príznaky. Tiež si priblížime nedávno preukázanú imunitnú úlohu tzv. kardiorespiračného fitnes pri posilňovaní imunity proti COVID-19, najmä odolnosti organizmu proti búrlivým zápalovým postihnutím dýchacej sústavy (cytokinovej búrky), ktoré nezriedka vedú až k smrti.

 

Absolvovaním webináru získate:

  • Certifikát o absolvovaní prednášky
  • Materiály k samoštúdiu
  • Celý zaznám prednášky
  • Odpovede na vaše otázky z online chatu po skončení prednášky

Ing. Ivan Mach, CSc.

Vyštudoval chemicko-technologickú vysokú školu v Prahe. Od sedemnástich rokov sa venuje odbornej športovej a dietologickej publicistike a lektoroval radu odborných knižných publikácií. Je autorom množstva kníh, prekladov, odborných publikácií, článkov, skript a prednášok. Pôsobí ako poradca pre výživu a životný štýl, športový dietológ, je lektor radu kurzov, odborným gaantom certifikovaných kurzov výživových poradcov Nutris – prvú a najstaršiu školu pre výživových poradcov v ČR, ktorú v r. 2004 založil. Je taktiež zakladateľom Aliancie výživových poradcov ČR.

Storno poplatok: TU. Prípadné zmeny v programe sú vyhradené.