Poradca pre základnú výživu – jar 2021

Pozývame Vás na dvoj-víkendový základný kurz výživy, ktorý možno považovať aj za rekvalifikačný kurz. Je určený pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o zdravú výživu, stravovanie a zdravý životný štýl a chystajú sa alebo už dokonca podnikajú v tomto smere. Vďaka kurzu získajú štatút Kvalifikovaný výživový poradca od AVP SR ako garanciu odbornosti a môžu tak pomáhať v tomto smere aj iným. Kurz je však svojím obsahom, témami či samotnými prednášajúcimi natoľko zaujímavý, že ho odporúčame aj skúseným nutričným či výživovým poradcom, ktorí už majú skúsenosti v oblasti výživového poradenstva.

Prihláška

Poradca pre základnú výživu – jar 2021

Termín: 12. – 14.03.2021  a  26. – 28.3.2021 ONLINE FORMA
Cena: 420,- EUR (zahŕňa: kurz, skriptá, diplom, certifikát AVP SR)

Platba:

Prosíme o zaplatenie zálohy – (50% z celkovej čiastky kurzu) do týždňa po zaregistrovaní sa na kurz. Účasť na kurze je garantovaná až po pripísaní čiastky na účet. Zvyšný doplatok je potrebné uhradiť najneskôr mesiac pred zahájením kurzu.

Platbu prosím uhraďte prevodom na účet: SK59 0200 0000 0038 7698 9654
Do poznámky pre príjemca je potrebne uviesť Vaše meno a dátum kurzu.

Program

PIATOK 12.03.2021, 10:00 – 17:00 hod.

10:00 – 13:00 hod.

Ing. Janka Trebulová
Odborný výživový poradca NUTRI FOOD PLAN, odborník na vedeckú výživu, lektorka varenia

Výživa a jej základy

Ako sa premietajú posledné vedecké poznatky do výživového poradenstva – management tukov, lepku, sacharidov, vlákniny atd. v strave, odborné a praktické vysvetlenie pojmov „pestrá,“ „zdravá“ a komplexná strava, nutričná hodnota a kvalita/akosť potravín, prečo musí výživový poradca vedieť variť: zásady výberu, nakupovania, skladovania a šetrných kuchynských úprav (varenia), základných potravín. Potravinová intolerancia, alergie (mechanizmy, prevencia, podpora liečby), probiotiká a prebiotiká.

PAUZA 13:00 – 14:00 hod.

14:00 – 17:00 hod. 

Doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Odborník na výživu človeka, VŠ Poľnohospodárska v Nitre 

Základy fyziológie a biochémie výživy, pitný režim

Makro a mikroživiny vo výžive, nutričný význam, čo je primárna výživa, prírodný pôvod, diskusia trojpomerov živín, odporúčané dávky, nevýhody technologického spracovania potravín, výber nutrične kvalitných potravín, preventívne prístupy k výžive, výživové nástroje v terapii starších klientov.

 

SOBOTA 13.03.2021, 9:00 – 16:30 hod.

9:00 – 12:30 hod.

Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Nefrológ, obezitológ, medzinárodne uznávaný odborník a vedec na metabolické poruchy a výživu, bývalý prednosta Kliniky nefrológie IKEM, profesor UK pre odbor vnútornej choroby.

Obezita ako choroba 

Genetické predpoklady klientov, klasifikácia nadváhy a obezity, využitie bioimpedančných meraní a kaliperácia, nutnosť režimových opatrení (pohyb, výživa) versus lieky a tzv. chirurgické operácie, komplikácie obezity, ako by mala vyzerať spolupráca výživového poradcu s ošetrujúcim lekárom (komplikovaného obézneho klienta), trvalo udržateľné redukčné diéty (prehľad, výhody, nevýhody)

PAUZA 12:30 – 13:30 hod.

13:30 – 16:30 hod.

Bc. Ján Staš  
Výživový poradca Nutris, tréner, spoluzakladateľ AVP ČR

Hormonálna stabilita organizmu klientov

Hnedý, viscerálny a podkožný tuk, tukové tkanivo a hormóny, obezita a ďalšie zdravotné riziká vo vzťahu k hormónom, základné východiská k chudnutiu, udržiavaniu a výstavbe svalovej hmoty klientov.

 

NEDEĽA 14.03.2021, 9:00 – 16:30 hod.

9:00 – 12:30 hod.

Ing. Ivan Mach, CSc.          
Zakladateľ a prezident Aliancie výživových poradcov ČR, odborný garant kurzu 

Výživa – zdravotné riziká a prevencia

Postavenie výživového poradenstva a jeho ciele v systéme komplexnej starostlivosti o klienta, charakteristika kvalifikácie výživového poradcu.
Základy výživy: Systémový prístup ku klientom s nadváhou, zdravotné riziká, fyziológia trávenia živín, bazálny metabolizmus a energetické pomery v jedálničku.  

  

PAUZA 12:30 – 13:30 hod.

 

13:30 – 16:30 hod.

Bc. Ján Staš  
Výživový poradca Nutris, tréner, spoluzakladateľ AVP ČR

Metabolizmus a výživové odporúčania v oblasti tukov, bielkovín a sacharidov

Flexibilita metabolizmu – ako ju dosiahnuť, manažment lepku a aminokyselín vo výžive, zásady kombinovania tukov s bielkovinami a sacharidmi, výber vhodných potravinových tukov a ich množstvo v závislosti na typoch klientskych jedálníčkov.

Doplnky stravy 

Úvod a základná charakteristika využitia v poradenstve, kedy a komu odporúčať doplnky stravy – systematické rozdelenie, podmienky účinnosti, výživový a suplementačný plán.

 

15.03. – 25.03.2021  Samoštúdium 

 

PIATOK 26.03.2021, 09:30 – 16:30 hod.

9:30 – 12.30 hod.

PhDr. Erika Tkáčová          
Špeciálny psychológ pre klinickú diagnostiku

Psychológia výživy

Psychologické nástroje a rola psychiky vo výžive a chudnutí (typy klientov), vplyv stravy na psychiku, príklady z praxe – prípadové štúdie klientov s využitím tzv. režimových opatrení.

Ako motivovať klientov k zmene vo výžive a pohybovom režime a ako sa dostať z krízy. Klienti si musia sami vytvoriť reálny a funkčný postup s výživovým poradcom, ako klienta viesť k vlastnej zodpovednosti za zdravie, psychologické typy pre klientov, využitie skúsenosti z osobnej praxe.      

PAUZA 12.30 – 13.30 hod.

 

13:30 – 16:30 hod.

Ing. Miriam Varšová           
odborný nutričný poradca NUTRI FOOD PLAN, odborníčka na vedeckú výživu

Podnikanie vo výživovom poradenstve

Možnosti uplatnenia výživového poradcu, ako začať s podnikaním, zásady propagácie, organizácia a vedenie poradenskej praxe, ako získať a dlhodobo si udržať klientov, práca a komunikácia s klientom

Praktické výživové poradenstvo 

Príbehy klientov, čo sa osvedčuje v praxi,  ako odporučiť správny redukčný program, doplnky, ako rieši spätnú väzbu a ako dosiahnuť odborného i podnikateľského úspechu vo výživovom poradenstve. 
Základy objektívnej diagnostiky klientov, praktická ukážka práce s bioimpedančnou váhou, tzn. Ako merať a vážiť klientov. Ako používať a pracovať s výsledkami z merania bioimpedancie, ako môžu „napovedať“ v ďalšej práci s klientom, aké sú ich obmedzenia, zasadenie subjektívnych nameraných hodnôt do objektívnej diagnostiky klienta.         

 

SOBOTA 27.03.2021, 9:00 – 17:00 hod. 

9:00 – 13:30 hod.

MUDr. Katarína Černá, MHA, MPH, MBA         
Diabetológ, odborník na poruchy látkovej premeny a výživy, internista 

Prevencia s využitím výživy: obezita a diabetes ako ochorenia Prediabetes, metabolický syndróm, kardiovaskulárne onemocnenia a ďalšie zdravotné riziká vyplývajúce z obezity, spolupráca poradcu resp. klienta s lekárom (limitované možnosti dnešnej medicíny – diabetológie, obezitológie, kardiológie a farmakoterapie).genetické predpoklady klientov k týmto civilizačným ochoreniam a ako s nimi pracovať,  príklady z lekárskej a poradenskej praxe NUTRI FOOD PLAN.

Podpora liečby a prevencia porúch štítnej žľazy v súvislosti s obezitou

 

PAUZA 13:30 – 14:30 hod.

 

14:30 – 17:00 hod.

Ing. Ivan Mach, CSc.
Zakladateľ Aliancie výživových poradcov ČR, odborný garant kurzu 

Výživa a epigenetika, starnutie organizmu 

Prírodná a technologicky upravená strava, výživa a prevencia civilizačných chorôb (KVO, cukrovky, nádorových ochorení, poruchy hybnosti a pod.), výživa a antiaging, masovo užívané farmakoterapeutiká a ich vedľajšie účinky, prečo pribúdajú alergie na lepok, kasein a sóju a ako sa im vyhnúť.

 

NEDEĽA 28.03.2021, 9:00 – 16:00 hod. 

9:00 – 12:00 hod.

Ing. Ivan Mach, CSc.
Zakladateľ Aliancie výživových poradcov ČR, odborný garant kurzu 

Sprievodca počítania klientskych jedalníčkov

Krok za krokom k zostaveniu jedálnička, Čo je trojpomer? Potreba živín a ich zastúpenie v strave, energetická bilancia.

 

PAUZA 12:00 – 13:00 hod.

 

13:00 – 15:30 hod.

MUDr. Jana Budayová       
Kondičná trénerka, výživová poradkyňa Nutris®, finalistka majstrovstiev Európy v kulturistike, fitness a bodyfitness žien 2009, 3. miesto na MSR v bodyfitness

Modelový prístup poradcu ku klientovi

Praktické zásady chudnutia a udržiavania aktívnej svalovej hmoty u klientok a klientov, ženské špecifiká, hormonálny profil, rady, výživové triky a recepty, ako zostaviť jedalníček (s programom Nutris i bez), podporné suplementy, psychológia a príbehy klientok, ako sa ďalej vzdelávať a zdokonaľovať v poradenstve.

 

Skúšobný test online formou: 15:30 – 16:00 hod.

 

V priebehu jednotlivých prednášok sú po hodine zahrnuté krátke desaťminútové pauzy.

Kurz je ukončený ONLINE testom. Po úspešnom absolvovaní ONLINE testu bude absolventovi zaslaný diplom poradcu pre výživu. A zároveň sa stáva členom Aliancie výživových poradcov SR a získava štatút „Kvalifikovaný výživový poradca“ s certifikátom.

 

V prípade, že absolvent ONLINE test nesplní, bude mu účtovaný poplatok 20 Eur za opakovanie testu v náhradnom termíne. V prípade, že dôjde k opätovnému neúspechu, bude zadaná téma seminárnej práce – zostavenie výživového a suplementačného plánu či pitného režimu. Pokiaľ seminárnu prácu úspešne obháji, získa Diplom aj Certifikát.

Storno poplatok: TU. Prípadné zmeny v programe sú vyhradené.