Prednáška: Obezita ako choroba

Prihláška

Obezita ako choroba

Termín: 07.03.2020 09:00 – 12:30 h
Miesto:
Neco Modra, Štúrova 29-33, 900 01 Modra
Cena: 40 €, cena pre členov AVP SR je 30 € a pre poradcov NUTRI FOOD PLAN je 20 €
Prednášajúci: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.- Nefrolog, obezitológ, medzinárodne uznávaný odborník a vedec na metabolické poruchy a výživu

Program

Genetické predpoklady klientov, klasifikácia nadváhy a obezity, komplikácie obezity, rizika a vznik civilizačných ochorení v dôsledku obezity, využitie bioimpedančných meraní a kaliperácia, nutnosť režimových opatrení (pohyb, výživa) versus lieky a tzv. chirurgické operácie, ako by mala vyzerať spolupráca výživového poradcu s ošetrujúcim lekárom (komplikovaného obézneho klienta), trvalo udržateľné redukčné diéty (prehľad, výhody, nevýhody), nízkoenergetická diéta ako možná forma liečby obezity


Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc. 

Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc. (Nar. 20. 10. 1949) absolvoval Lekársku fakultu UK v Prahe. Atestoval z vnútorného lekárstva (I. a II. Stupeň) a z nefrológie. CSc. obhájil v roku 1980, DrSc. v roku 2001 a v roku 2002 bol menovaný profesorom UK v Prahe. Na III. interné výskumnej základni IKEM a následne Klinike nefrológie IKEM bol 10 rokov prednostom. Súčasne viedol aj výučbu lekárov v nefrológii, interne a metabolizmu a výžive. Často túto tému prednáša na zahraničných i domácich kongresoch. Publikoval viac ako 350 prác, je autorom početných publikácií a monografií v oblasti metabolizmu a nefrológie. Je hlavným riešiteľom grantových štúdií IGA a GAČR a je členom vedeckej rady IKEM, IPVZ a 2. LF UK. Je členom redakčných rád časopisov Nieren u. Hochdruckkrankheiten, Nephrology Dialysis Transplantation, Kidney and Blood Pressure Research. Problematikou obezity, funkciou obličiek a metabolizmu tukového tkaniva a možnostiam, ako tieto ochorenia liečiť, sa zaoberá už tridsať rokov.