Kurz: Športová výživa

Prihláška

Športová výživa

Termín: 12.05.2020 Preložený na rok 2021
Obed: 
12.05.2020 13:00 – 15:00 h
Miesto:
Neco Modra, Štúrova 29-33, 900 01 Modra
Cena:
70€ (zahŕňa: kurz, skriptá, diplom, občerstvenie, obed), cena pre členov AVP SR je 60€
Prednášajúci: Ing. Ivan Mach, CSc. – prezident Aliancie výživových poradcov ČR a súdny znalec v oblasti výživy.

Program

Výživa v športe – Preventívny a podporný význam športovej výživy, rozdiely kondičné, výkonnostné, profi- šport, výživa pre jednotlivé druhy športového zaťaženia (silovo-rýchlostné, vytrvalostné, silovo-vytrvalostné), zmeny % telesného tuku podľa druhu športu, denné doporučené dávky živín a mikroživín pre športovcov, energetická bilancia športovcov, bazálny metabolizmus a jeho merania (odhad), tzv. trojpomery živín pre športovcov podľa veku, pohlavia, druhu športu, spôsobu a doby tréningu, pitný režim, druhy nápojov, ióntové športové nápoje, strava pred, pri a po tréningu, súťaži alebo zápase.


Ing. Ivan Mach, CSc.

Vyštudoval chemicko-technologickú vysokú školu v Prahe. Od sedemnástich rokov sa venuje odbornej športovej a dietologickej publicistike a lektoroval radu odborných knižných publikácií. Je autorom množstva kníh, prekladov, odborných publikácií, článkov, skript a prednášok. Pôsobí ako poradca pre výživu a životný štýl, športový dietológ, je lektor radu kurzov, odborným garantom certifikovaných kurzov výživových poradcov Nutris – prvú a nastaršiu školu pre výživových poradcov v ČR, ktorú v r. 2004 založil. Je taktiež zakladateľom Aliancie výživových poradcov ČR.