Aliancia výživových poradcov Slovenska pomáha deťom zo sociálne znevýhodnených rodín!

20. apríla 2018 sa v Bratislave konal slávnostný benefičný galavečer s názvom – Štvorlístok pre talenty. Tento už štvrtý ročník významného charitatívneho projektu pre podporu talentov detí a mládeže zo sociálne znevýhodnených skupín podporila aj Aliancia výživových poradcov Slovenska (AVP SR). Zúčastnila sa ho priamo zakladateľka a prezidentka AVP SR – PhDr. Iveta Nemcova, MBA. Vyjadrila tak silný pocit spolupatričnosti a zároveň podporila myšlienku pomáhať tým, ktorí by sa bez pomoci druhých nemohli presadiť a nedokázali by naplno prejaviť svoj výrazný talent.

Galavečer sa realizoval priamo pod záštitou Prezidenta Českej republiky J.E. Miloša Zemana, Predsedu vlády SR, Primátora hlavného mesta Bratislavy Iva Nesrovnala, Komisárky pre deti SR Viery Tomanovej, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerky obrany ČR Karly Šlechtovej.

PhDr. Iveta Nemcova, MBA sa takto vyjadrila k participácii na projekte:

„Ešte pred založením Aliancie výživových poradcov na Slovensku (AVP SR) som sa venovala poskytovaniu komplexných služieb vo forme odborného poradenstva a dohľadu nad redukciou hmotnosti, poradenstva v oblasti výživy, zdravého životného štýlu.

Vytvorila som licenčný systém na nezávislé prevádzkovanie poradenských center pre úpravu telesnej hmotnosti pomocou redukčných VLCD a LCD programov a špeciálnych výživových programov pri zdravotných obmedzeniach. Primárnou úlohou týchto programov, okrem účinnej redukcie a optimalizácie hmotnosti, je predovšetkým pomáhať ľuďom pri liečbe civilizačných ochorení, ktoré vznikajú práve v dôsledku nadváhy a obezity. Slovíčko „pomáhať“ je preto všetkým našim výživovým poradcom veľmi blízke. Edukujeme ľudí v oblasti zdravej výživy a naša práca je viac-menej poslaním. Preto, keď prišla prosba o pomoc deťom v projekte – Štvorlístok pre talenty, nemohla som ju neprijať. Je pre mňa potešením, že môžem byť súčasťou projektu a spolu s ostatnými sa podieľať na rozvoji budúcnosti tých, ktorým to ich sociálne znevýhodnené prostredie nedovoľuje. Rovnako tak podporiť talenty, ktoré by bez našej pomoci nemali šancu presadiť sa a uspieť.“

Všetky fotografie z večera nájdete v našej fotogalérií.