Žiadosť

Pre získanie garancie odbornosti a štatútu „Kvalifikovaný výživový poradca“ od AVP SR, máte možnosť registrovať sa a stať sa členom Aliancie výživových poradcov Slovenska. Pre získanie tejto kvalifikácie je potrebné absolvovať úvodný kurz s názvom „Poradca pre výživu.“ Okrem toho však máte možnosť rozširovať ďalej svoje teoretické poznatky a vedomosti a to aj účasťou na ďalších kurzoch a seminároch. Ostatné kurzy a rozširovanie vedomosti je už len na vás a vašej snahe o ďalšie vzdelávanie v danej oblasti a segmente zdravej výživy a životného štýlu.

Zoznam najbližšie pripravovaných kurzov nájdete TU

Ročný poplatok za členstvo v AVP SR je stanovený v hodnote: 15 Eur/rok.

Registračný formulár

Vaše meno a priezvisko(povinné)
Email (povinné)
Mesto (povinné)
Telefón (povinné)
FB stránka
Webstránka
Informácie (služby, kvalifikácia, vzdelanie, iné členstvá a pod.)

Vyplnením formulára dávate spoločnosti AVP SR svoj bezvýhradný súhlas na spracovanie svojich osobných údajov podľa platného Zákona o ochrane osobných údajov. Všetky osobné údaje spracúvame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.
V tejto súvislosti by sme Vás radi upozornili, že máte právo kedykoľvek požiadať o zrušenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou. Stačí nás kontaktovať na: marketing@avpsr.sk