O nás


Aliancia výživových poradcov Slovenska (AVP SR) vznikla za účelom osvety a šírenia dôležitých a užitočných informácii o výžive, zdravom stravovaní a životnom štýle.

Aliancia výživových poradcov Slovenska je nezávislá organizácia, ktorej hlavným cieľom je dohliadať na odborné, objektívne fungovanie výživových poradcov a nastavovanie a dodržiavanie správnych nutričných hodnôt v stravovaní. AVP SR a jej členovia sa podieľajú na edukácii populácie v oblasti zdravia a výživy. Robia tak predovšetkým za účelom šírenia znalostí a pozitívneho povedomia o správnych stravovacích návykoch, zdravom životnom štýle a to najmä s poukazom na narastajúce civilizačné ochorenia.

AVP SR na základe hodnotenia a prideľovania prestíže „Kvalifikovaný výživový poradca“ vystupuje zároveň ako garant odbornosti a kvality práce nutričných a výživových poradcov na Slovensku. Na základe overenia a zaradenia členov AVP SR združuje a udáva ucelený obraz o kvalifikovaných a odborne spôsobilých výživových a nutričných poradcov v rámci Slovenskej republiky.