Kurzy

Pripravujeme pre Vás niekoľko druhov kurzov a seminárov na rôznych úrovniach. Sú navrhnuté v spolupráci s profesionálmi v oblasti výživy a lekármi. Úvodný a tzv. Základný kurz výživy je vhodný aj ako rekvalifikačný kurz pre ľudí, ktorí sa dlhodobo zaujímajú o zdravú výživu, stravovanie a zdravý životný štýl. Vďaka kurzu získajú štatút Kvalifikovaný výživový poradca a môžu tak pomáhať v tomto smere aj iným.

Ak už v danej oblasti pracujete dlhšie, je možné absolvovať niektorý z ďalších kurzov a krátkych seminárov, o ktorých Vás budeme priebežne informovať. Ich cieľom je zvýšiť kvalifikáciu každého absolventa v obore výživového a nutričného poradcu. Prihlásiť sa môžete formou prihlášky, ktorú nájdete nižšie.

O kurzoch a seminároch Vás budeme priebežne informovať aj prostredníctvom našich webových stránok a FCB stránky: Facebook

PONUKA KURZOV

Homocysteín – tichý zabijak

Termín: 3.6.2019
Miesto: Neco Modra, Štúrova 29-33, 900 01 Modra

 Viac informácií

Poradca pre základnú výživu – jeseň 2019

Termín: 25. – 27.10.2019 a 8. – 10.11.2019
Miesto: Neco Modra, Štúrova 29-33, 900 01 Modra

 Viac informácií

Poradca pre základnú výživu – jar 2019

Termín: 15. – 17.2.2019 a 15. – 17.3.2019
Miesto: Neco Modra, Štúrova 29-33, 900 01 Modra

Už zrealizované

Poradca pre základnú výživu – jeseň 2018

Termín: 19. – 21.10. a 9. – 11.11.
Miesto: Neco Modra, Štúrova 29-33, 900 01 Modra

Už zrealizované

Ako rýchlo a jednoducho zostaviť jedalníček

Termín: 16.5.2018
Čas: 9.00 – 16.00 hod.
Miesto: Neco Modra, Štúrova 29-33, 900 01 Modra

Už zrealizované

Poradca pre základnú výživu – jar 2018

Termín: 23. – 25. 3. a 6. – 8.4.
Miesto: Neco Modra, Štúrova 29-33, 900 01 Modra

 Už zrealizované

Výživa – ku kondícii i vo vyššom veku

Termín: 22.9.2017
Miesto:
Neco Modra, Štúrova 29-33, 900 01 Modra
Cena:
70 Eur (zahŕňa: kurz, skriptá, diplom, občerstvenie, obed)
Cena pre členov AVP SR je 60 Eur 

 Už zrealizované

Poradca pre základnú výživu 2017

Termín: 24 – 26.11.2017  a  1 – 3.12.2017
Miesto:
Neco Modra, Štúrova 29-33, 900 01 Modra

 

 Už zrealizované

Výživa detí

Termín: 9.3.2018
Miesto:
Neco Modra, Štúrova 29-33, 900 01 Modra
Cena:
70 Eur (zahŕňa: kurz, skriptá, diplom, občerstvenie, obed)
Cena pre členov AVP SR je 60 Eur 

 Už zrealizované

Čo získate absolvovaním odborných kurzov a seminárov? 

  • po absolvovaní Základného kurzu výživy sa stávate odborným výživovým poradcom a môžete požiadať o živnostenské oprávnenie pre prácu v tejto oblasti,
  • tento kurz slúži aj ako rekvalifikačný kurz pre ľudí, ktorí sa už dávnejšie venujú zdravému stravovaniu a životnému štýlu, baví ich práca s ľuďmi za účelom pomáhať iným,
  • nadobudnete cenné informácie z oblasti zdravej stravy a výživy od skúsených odborníkov, lekárov a špičkových poradcov pre výživu,
  • získate relevantné informácie o aktuálnych trendoch, novinkách a rôznych prístupoch v oblasti zdravého stravovania, výživových doplnkoch či účinných redukčných a výživových programoch na Slovensku i v zahraničí,
  • naučíte sa, ako správne zostaviť stravovací plán a zdravý jedálniček, či už pre seba, svojich blízkych alebo pre svojich klientov,
  • ak už ste skúsený odborník na výživu, máte jedinečnú možnosť rozšíriť svoju činnosť a zvýšiť svoju kvalifikáciu v obore vďaka ďalším kurzom a seminárov,
  • získate nielen nové a zaujímavé teoretické poznatky, ale uvidíte aj prípadové štúdie rôznych odborníkov z ich doterajšej praxe.

PRIHLÁŠKA

Kurz:
Vaše meno a priezvisko (povinné):
Titul:
Dátum narodenia (povinné):
Email (povinné):
Trvalé bydlisko - Mesto, ulica č.p., PSČ (povinné):
Telefón (povinné):
Žiadate daňový doklad - faktúru (povinné):
Firma - úplný názov a adresa podľa registra:
IČO:
DIČ:
Adresa pre zaslanie faktúry:
Poznámka:

Vyplnením formulára dávate spoločnosti AVP SR svoj bezvýhradný súhlas na spracovanie svojich osobných údajov podľa platného Zákona o ochrane osobných údajov. Všetky osobné údaje spracúvame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.
V tejto súvislosti by sme Vás radi upozornili, že máte právo kedykoľvek požiadať o zrušenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou. Stačí nás kontaktovať na: marketing@avpsr.sk