Storno poplatok

V prípade zrušenia účasti na kurze bude účtovaný storno
poplatok:

· 20-14 kalendárnych dní pred kurzom – 50% z kurzovného

· 13-6 kalendárnych dní pred kurzom – 75% z kurzovného

· 5 a menej kalendárnych dní pred kurzom – 100% z
kurzovného

· Ak nebude z Vašej strany storno vôbec vykonané – 100% z
kurzovného

· Na kurz je možné vyslať náhradníka. V prípade vyslania
náhradníka nebude účtovaný storno poplatok.

· V prípade choroby je možný prevod na iný
kurz.

· Účastník kurzu / seminára AVP SR vyplnením a odoslaním
svojej prihlášky potvrdzuje súhlas s použitím osobných údajov a so
zasielaním oznámení na ním udanú poštovú či e-mailovú adresu.
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov AVP SR použije osobné údaje len
pre interné údaje a štatistické potreby a komunikáciu s účastníkom a nikdy nebudú bez
jeho súhlasu poskytnuté tretej osobe.

· Objednávateľ súhlasí s vyššie uvedeným spôsobom odoslania
objednávky online

· ODOSLANÍM PRIHLÁŠKY SA ÚČASTNÍK ZAVÄZUJE neposkytovať tretej osobe ani inak nezverejňovať študijné materiály
získané na kurze či seminári (skriptá, prezentácie atd., a to ani ich časti).
V opačnom prípade BERIE ÚČASTNÍK NA
VEDOMIE, že je povinný uhradiť pokutu za POŠKODENIE AVP SR A JEHO KNOW-HOW
vo výške 2.000 EUR najneskôr do 7 kalendárnych dní od dňa zistenia porušenia povinnosti na bankový účet AVP SR.