Poradca pre základnú výživu – jar 2019

Pozývame Vás na dvoj-víkendový základný kurz výživy, ktorý možno považovať aj za rekvalifikačný kurz. Je určený pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o zdravú výživu, stravovanie a zdravý životný štýl a chystajú sa alebo už dokonca podnikajú v tomto smere. Vďaka kurzu získajú štatút Kvalifikovaný výživový poradca od AVP SR ako garanciu odbornosti a môžu tak pomáhať v tomto smere aj iným. Kurz je však svojím obsahom, témami či samotnými prednášajúcimi natoľko zaujímavý, že ho odporúčame aj skúseným nutričným či výživovým poradcom, ktorí už majú skúsenosti v oblasti výživového poradenstva.

Prihláška

Poradca pre základnú výživu

Termín: 15. – 17. 2. a 15. – 17.3.

Miesto:
Neco Modra, Štúrova 29-33, 900 01 Modra

Cena A: 420,- EUR (zahŕňa: kurz, skriptá, diplom, certifikát AVP SR, občerstvenie)

Cena B: 450,- EUR (zahŕňa: kurz, skriptá, diplom, certifikát AVP SR, občerstvenie, 6x obed)

Cena C: 550,- EUR (zahŕňa: kurz, skriptá, diplom, certifikát AVP SR, občerstvenie, 4x raňajky, 6x obed, 4x ubytovanie v dvojlôžkovej izbe)

Program

PIATOK 15.2.2019, 10.00 – 17.00 h:

Ing. Janka Trebulová
Odborný výživový poradca, odborníčka na vedeckú výživu, lektorka varenia

10.00 – 13.00 h.

Ako sa premietajú posledné vedecké poznatky do výživového poradenstva – management tukov, lepku, sacharidov, vlákniny atd. v strave, odborné a praktické vysvetlenie pojmov „pestrá,“ „zdravá“ a komplexná strava, nutričná hodnota a kvalita/akosť potravín, prečo musí výživový poradca vedieť variť: zásady výberu, nakupovania, skladovania a šetrných kuchynských úprav (varenia), základných potravín. Potravinová intolerancia, alergie (mechanizmy, prevencia, podpora liečby), probiotiká a prebiotiká.
OBED 13.00 – 14.00 h

 

Doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Odborník na výživu človeka, VŠ Poľnohospodárska v Nitre

14.00 – 17.00 h

Makro- a mikroživiny vo výžive, nutričný význam, čo je primárna výživa, prírodný pôvod, diskusia trojpomerov živín, odporúčané dávky, nevýhody technologického spracovania potravín, výber nutrične kvalitných potravín, preventívne prístupy k výžive, výživové nástroje v terapii starších klientov.

 

SOBOTA 16.2.2019, 9.00 – 17.00 h

Ing. Ivan Mach, CSc.
Zakladateľ a prezident Aliancie výživových poradcov ČR, odborný garant kurzu

9.00 – 13.00 h

Výživa – zdravotné riziká a prevencia, postavenie výživového poradenstva a jeho ciele v systéme komplexnej starostlivosti o klienta, charakteristika kvalifikácie výživového poradcu.

Základy výživy: Systémový prístup ku klientom s nadváhou, zdravotné riziká, fyziológia trávenia živín, bazálny metabolizmus a energetické pomery v jedálničku.
OBED 13.00 – 14.00 h

 

Bc. Ján Staš
Výživový poradca Nutris, tréner, spoluzakladateľ AVP ČR

14.00 – 17.00 h     
Hormonálna stabilita organizmu klientov, hnedý, viscerálny a podkožný tuk, tukové tkanivo a hormóny, obezita a ďalšie zdravotné riziká vo vzťahu k hormónom, základné východiská k chudnutiu, udržiavaniu a výstavbe svalovej hmoty klientov.     

 
NEDEĽA 17.2.2019, 8.00 – 16.00 h

Bc. Ján Staš
Výživový poradca Nutris, tréner, spoluzakladateľ AVP ČR

8.00 – 11.30 h

Metabolizmus a výživové odporúčania v oblasti tukov, bielkovín a sacharidov, flexibilita metabolizmu – ako ju dosiahnuť, manažment lepku a aminokyselín vo výžive, zásady kombinovania tukov s bielkovinami a sacharidmi, výber vhodných potravinových tukov a ich množstvo v závislosti na typoch klientskych jedálníčkov.

Doplnky stravy – úvod a základná charakteristika využitia v poradenstve, kedy a komu odporúčať doplnky stravy – systematické rozdelenie, podmienky účinnosti, výživový a suplementačný plán.

 
OBED 11.30 – 12.30 h      

Ing. Ivan Mach, CSc.
Zakladateľ a prezident Aliancie výživových poradcov ČR, odborný garant kurzu

12.30 – 16.00 h

Výživa a epigenetika, starnutie organizmu – prírodná a technologicky upravená strava, výživa a prevencia civilizačných chorôb (KVO, cukrovky, nádorových ochorení, poruchy hybnosti a pod.), výživa a antiaging, masovo užívané farmakoterapeutiká a ich vedľajšie účinky, prečo pribúdajú alergie na lepok, kasein a sóju a ako sa im vyhnúť.

 
18.2. – 14.3.2019 Štúdium

     
PIATOK 15.3.2019, 10.00 – 17.00 h

PhDr. Iveta Nemcová, MBA
Zakladateľka a prezidentka Aliancie výživových poradcov SR, výživová poradkyňa Nutris®

10.00 – 13.00 h 

Podnikanie vo výživovom poradenstve – možnosti uplatnenia výživového poradcu, ako začať s podnikaním, zásady propagácie, organizácia a vedenie poradenskej praxe, ako získať a dlhodobo si udržať klientov, práca a komunikácia s klientom, význam členstva v Aliancii výživových poradcov SR.       
OBED 13.00 – 14.00 h

 

Ing. Miriam Varšová
Odborný nutričný poradca NutriFood, člen Aliancie výživových poradcov SR

14.00 – 17:00 h

Praktické výživové poradenstvo – príbehy klientov, čo sa osvedčuje v praxi,  ako odporučiť správny redukčný program, doplnky, ako riešiť spätnú väzbu . Prezentácia nízkoenergetických potravín NutriFood, ochutnávka a využitie v praxi.

Základy objektívnej diagnostiky klientov, praktická ukážka práce s InBody váhou, tzn. Ako merať a vážiť klientov. Ako používať a pracovať s výsledkami z merania bioimpedancie, ako môžu „napovedať“ v ďalšej práci s klientom, aké sú ich obmedzenia, zasadenie subjektívnych nameraných hodnôt do objektívnej diagnostiky klienta.

Pitný režim a jeho význam vo výžive.

 

SOBOTA 16.3.2019, 9.00 – 17.00 h

MUDr. Katarína Černá, MHA
Diabetológ, odborník na poruchy látkovej premeny a výživy, internista

9.00 – 11.30 h

Prevencia s využitím výživy: obezita a diabetes ako ochorenia (kritéria), prediabetes, metabolický syndróm, kardiovaskulárne onemocnenia a ďalšie zdravotné riziká vyplývajúce z obezity, spolupráca poradcu resp. klienta s lekárom (limitované možnosti dnešnej medicíny – diabetológie, obezitológie, kardiológie a farmakoterapie).genetické predpoklady klientov k týmto civilizačným ochoreniam a ako s nimi pracovať,  príklady z lekárskej a poradenskej praxe NutriFood.

 

OBED 11.30 – 12.30 h

 

MUDr. Katarína Černá, MHA
Diabetológ, odborník na poruchy látkovej premeny a výživy, internista

12.30 – 13.30

Podpora liečby a prevencia porúch štítnej žľazy v súvislosti s obezitou.

Ing. Ivan Mach, CSc.
Zakladateľ a prezident Aliancie výživových poradcov ČR, odborný garant kurzu

13.30 – 17.00

Detská výživa – zásady podľa vekových skupín a potravinových druhov

Výživa v priebehu vývinu dieťaťa

 

NEDEĽA 17.3.2019, 9.00 – 15.00 h

 

Skúšobný test: 9.00 – 10.00 h

 

PhDr. Erika Tkáčová
Špeciálny psychológ pre klinickú diagnostiku

10.00 – 13.00 h

Psychológia výživy, psychologické nástroje a rola psychiky vo výžive a chudnutí (typy klientov), vplyv stravy na psychiku, príklady z praxe – prípadové štúdie klientov s využitím tzv. režimových opatrení.

Ako motivovať klientov k zmene vo výžive a pohybovom režime a ako sa dostať z krízy. Klienti si musia sami vytvoriť reálny a funkčný postup s výživovým poradcom, ako klienta viesť k vlastnej zodpovednosti za zdravie, psychologické typy pre klientov, využitie skúsenosti z osobnej praxe.      

 

OBED 13.00 – 14.00 h

Kurz je ukončený testom, po úspešnom absolvovaní testu, absolvent obdrží  diplom poradcu pre výživu a zároveň sa stáva členom Aliancie výživových poradcov SR a získava štatút „Kvalifikovaný výživový poradca“ s certifikátom. V prípade, že absolvent test nesplní, bude mu účtovaný poplatok 20 Eur za opakovanie testu v náhradnom termíne. V prípade, že dôjde k opätovnému neúspechu, bude zadaná téma seminárnej práce – zostavenie výživového a suplementačného plánu či pitného režimu. Pokiaľ seminárnu prácu úspešne obháji, získa Diplom aj Certifikát. Storno poplatok: TU. Prípadné zmeny v programe sú vyhradené.